Vape ब्याट्रीहरु

ब्याट्री तपाइँको vape किट मा एक आवश्यक वस्तु हो। Vape ब्याट्री को तार जो तपाइँको ई-तरल तातो र भाप गर्न को लागी तपाइँको तरल लाई शक्ति आपूर्ति गर्दछ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँसँग सही ब्याट्री छ सही पावर कोइल्स को प्रवाह सुनिश्चित गर्दछ। हामीसँग मानक ब्याट्रीहरु र मोड ब्याट्रीहरु छन् कि धेरै जसो अवस्थामा तपाइँको आवश्यकताहरु र तपाइँको वालेट वा पर्स को लागी सही हुनेछ।

निर्माता द्वारा क्रमबद्ध गर्न तल बटन द्वारा फिल्टर को उपयोग गर्नुहोस्

Vape ब्याट्रीहरु