Vape टैंक | परमाणुहरु

ट्यांक तपाइँको vape को मुटु हो।

यो तपाइँको ई-तरल धारण गर्दछ, ठाउँ हो जहाँ तेल तातो हुन्छ र तपाइँको वाष्प उत्पादन हुन्छ; यो तपाइँको vape किट को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउन। सरासर संख्या र उपलब्ध ट्यांक को प्रकार द्वारा अभिभूत नहुनुहोस्, त्यहाँ जानकारी को धेरै बाहिर छ यदि तपाइँ vaping मा एक नौसिखिया हुनुहुन्छ। हामी newbies को लागी तपाइँलाई सही छनौट गर्न मद्दत गर्न को लागी अर्को केहि हप्ताहरुमा केहि जानकारी उत्पादन गरिनेछ। तपाइँहरु मध्ये एक थोरै अधिक अनुभवी को लागी तपाइँ सीधै मा डुब्न सक्नुहुन्छ, तल फिल्टर बटन को उपयोग गरी एक निर्माता द्वारा फिल्टर गर्नुहोस्। 

 

Vape टैंक | परमाणुहरु