रंगीन पाइप

यी सबै पाइपहरु; तपाइँ अनुमान लगाउनुभयो कि तिनीहरू रंगीन छन्। 

चाहे रंग को एक स्प्ल्याश वा रंग को एक दंगा; एउटा कुरा निश्चित छ कि उनीहरु सादा छैनन्।

रंगीन पाइप