डबिंग न nails- डब न nails - क्वार्ट्ज न nails - टाइटेनियम न nails - सिरेमिक न nails

तपाइँको डब न nail र सामग्री बाट बनाइएको छ एक विज्ञान र कला रूप छनौट गर्दै, त्यहाँ टाइटेनियम नाखून, क्वार्ट्ज bangers वा सिरेमिक न nails को लागी समर्थकहरु छन्
डबिंग न nails- डब न nails - क्वार्ट्ज न nails - टाइटेनियम न nails - सिरेमिक न nails