धातु ब्यान्जर

धातु banger उर्फ ​​नेल वा डब रिग संग प्रयोग को लागी टाइटेनियम नाखून