अष्ट्रे

एक एशट्रे को प्रयोग मात्र भुइँ मा तपाइँको खरानी flicking भन्दा धेरै परिष्कृत छ, त्यसैले मा जानुहोस्; आफैलाई एक क्लासिक वा नवीनता एक पाउनुहोस्, ऐशट्रे धातु वा गिलास हो।

यो ashtray को एक मा भनिएको छ "यस कच्चा एशट्रे मा मात्र उत्तम खरानी आराम हुन सक्छ - कुनै SCHWAGS कृपया"

सँधै उत्कृष्ट एश को लागी जुनसुकै एशट्रे मा तपाइँ फ्लिक गर्दै हुनुहुन्छ।

अष्ट्रे