व्यक्तिगत डेटा अनुरोध गर्नुहोस्

तपाईं यो फारम भर्दै तपाईंको व्यक्तिगत डाटा अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ।

म पनी ड्रैगन हेड पसल मेरो इमेल स collect्कलन गर्न को लागी सहमत छु कि उनीहरु मलाई मेरो अनुरोध गरिएको जानकारी पठाउन सक्छन्। अधिक जानकारी को लागी हाम्रो गोपनीयता नीति को जाँच गर्नुहोस् जहाँ तपाइँ कहाँ, कसरी र किन हामी तपाइँको डाटा भण्डार मा अधिक जानकारी पाउनुहुनेछ।